Xã Lưỡng Vượng: ra mắt mô hình tự quản về phân loại, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2020-2025
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020 - 13:0
Sáng ngày 09/7, Ủy ban MTTQ xã Lưỡng Vượng tổ chức ra mắt mô hình tự quản về phân loại, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2020-2025.

      Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương và thiết thực hưởng ứng phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Ủy ban MTTQ xã đã chọn thí điểm 3 mô hình tự quản tại 3 thôn là thôn 7, thôn 8 và thôn 9. Dự kiến mỗi năm có thêm 20% số thôn thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, phòng chống rác thải nhựa. Phấn đấu đến năm 2025, trên 95% số hộ gia đình trên địa xã đều thực hiện. Thông qua việc thành lập các mô hình tự quản đã góp phần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Các tổ trưởng Tổ tự quản và đại diện nhân dân 3 thôn ký giao ước thi đua

HTX Vận tải và Dịch vụ môi trường Thanh Bình hỗ trợ thùng đựng rác

cho các tổ tự quản và các hộ dân trên địa bàn

Tổ tự quản và nhân dân thôn 7, xã Lưỡng Vượng thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải nhựa

    Nhân dịp này, Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ môi trường Thanh Bình đã hỗ trợ 300 thùng đựng rác cho các tổ tự quản và nhân dân trên địa bàn xã. Sau buổi ra mắt, nhân dân thôn 7, xã Lưỡng Vượng đã tiến hành ra quân thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải nhựa./.

Tin - ảnh: Thu Trinh (Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: