Đẩy nhanh tiến độ thi công Cầu Tình Húc
Thứ Ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020 - 14:22
Cầu Tình Húc tại TP Tuyên Quang là loại cầu bê tông cốt thép dự ứng lực và dây văng. Cầu được thiết kế có chiều dài 907 m gồm 12 trụ bê tông trong đó có 5 trụ dây văng cao 29 m, tổng kinh phí xây dựng 852 tỷ đồng; do doanh nghiệp Xuân Trường và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 đảm nhận thi công.

Ngày 30-4-2020 cầu đã được hợp long. Các hạng mục chính như thi công đường dẫn 2 đầu cầu đã đạt 95% khối lượng; hoàn thành lắp đặt thiết bị trang trí 5 trụ cầu dây văng; lắp đặt lan can thành cầu; vệ sinh và giải nhựa atphan mặt cầu.., phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày kỷ niệm Quốc khánh 2-9-2020.  

 

Cầu Tình Húc cơ bản được đã được thi công hoàn thành

 

Đường dẫn 2 đầu cầu đang được thi công

 

Gia công cốt thép lan can thành cầu.

 

Công nhân làm vệ sinh mặt cầu để tiến hành đổ áp phan.


Trụ cầu dây văng.

 

Đường dẫn 2 đầu cầu đang được thi công.

 

Theo TQĐT
 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: