Lưỡng Vượng: ra mắt Tổ hội nghề nghiệp : Bưởi chất lượng cao
Thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2020 - 16:0
Ngày 30/7, Hội nông dân xã Lưỡng Vượng tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ hội nghề nghiệp “Bưởi chất lượng cao”.

 

Hội nghị ra mắt Tổ hội nghề nghiệp “Bưởi chất lượng cao”

   Tổ hội nghề nghiệp “Bưởi chất lượng cao” có 12 thành viên, được thành lập trên cơ sở Đề án số 24, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp”. Tại buổi ra mắt, Hội nông dân xã Lưỡng Vượng đã thông qua quyết định thành lập Tổ hội, quy chế hoạt động của Tổ và kế hoạch hoạt động năm 2020. Đồng thời bầu tổ trưởng, tổ phó và thủ quỹ Tổ hội. Thông qua việc thành lập tổ hội, nhằm thu hút, tập hợp các thành viên là hội viên nông dân và những thành viên chưa tham gia vào tổ chức Hội. Đồng thời, qua đó để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương./.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân thành phố tặng hoa chúc mừng ra mắt Tổ hội nghề nghiệp

Tin - ảnh: Thu Trinh (Trung tâm VH, TT và TT thành phố)


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: