UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2020 - 16:18
UBND tỉnh vừa có Công văn số 2381/UBND-KGVX ngày 31-7-2020 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 

 


Tổng số: 591 | Trang: 1 trên tổng số 60 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: