Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ Năm, ngày 17 tháng 9 năm 2020 - 14:35
Sáng ngày 17/9, Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Ban chấp hàng Đảng bộ thành phố Tổng kết công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND Thành phố; Lãnh đạo các phòng, Ban cơ quan đơn vị; tổ chức Chính trị - xã hội thành phố; Thành viên các Tiểu ban, tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội, Tiểu ban Hậu cần – Tuyên truyền, Khánh tiết Đại hội, Tiểu ban nhân sự Đại hội; Bí thư, Phó bí thư các Chi đảng bộ cơ sở; Thường trực Đảng ủy các xã, phường; Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 35 CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị Tổng kết công tác tô chức Đại hội  đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang đã quyết định thành lập 3 Tiểu ban giúp việc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Thành lập 8 tổ công tác giúp cấp ủy theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi, đảng bộ cơ sở đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng kế hoạch duyệt nội dung, nhân sự đại hội các đảng bộ, chi bộ theo đúng tiến độ đề ra. Chọn 3 đảng bộ cơ sở chỉ đạo Đại hội điểm là Đảng bộ phường Hưng Thành; Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên; Đảng bộ khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố và Đảng bộ phường An Tường đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Đến ngày 27/6, 100% các chí, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy đã tổ chức xong Đại hội.
    Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX và đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Các nội dung, chương trình đại hội đảng bộ thành phố được chuẩn bị, sắp xếp khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn và được văn bản hóa. Các nội dung diễn ra trong đại hội bảo đảm dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, quy định của đảng. Công tác xây dựng văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đúng quy định, hướng dẫn, phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ. Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng, đánh giá chính xác cán bộ; quy trình nhân sự thực hiện đúng quy định, hướng dẫn, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Đại hội dành nhiều thời gian để đại biểu tham dự Đại hội thảo luận, góp ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó các đại biểu quan tâm đến việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển.

Đ/c Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang và các Đại biểu dự Hội nghị

     Kết quả Đại hội đã bầu 40/41 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX; đổi mới so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020 là 7 đồng chí, đạt 17%; cán bộ nữ tham gia cấp ủy thành phố chiếm 37,5%. Bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 11 đồng chí, 100% đồng chí tái cử; bầu 1 bí thư, 2 phó bí thư; bầu 6/7 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (khuyết 1 đồng chí); bầu 39 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự đại hội đảng bộ cấp trên đúng với số lượng được phân bổ và dự kiến nhân sự do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị. Kết quả bầu cử tại đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy: Bầu ban chấp hành 276 đồng chí. Trong đó, tham gia lần đầu là 79 đồng chí; cán bộ nữ 118 đồng chí; dân tộc thiểu số 51 đồng chí.

Đ/c Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang Trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị

    Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, kết quả tổ chức thành công đại hội cho thấy sự đoàn kết nội bộ rất cao và nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao từ cán bộ, đảng viên, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường tuyên truyền về kết quả và sự thành công của đại hội cấp cơ sở và Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XX; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khẩn trương ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, các giải pháp đồng bộ để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phụ trách các chi bộ, đảng bộ cơ sở; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XX; Chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW cua Bộ Chính trị

Đ/c Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị

    Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng giấy khen cho 13 tập thể, 83 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

 

                                                 Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: