Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2020
Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020 - 11:0
Sáng ngày 18/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2020 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

 

 

 

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2020

   Tham dự tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang có các báo cáo viên cấp thành phố; Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; lãnh đạo các phòng, ban liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông tin về: kết quả kỳ thi THPT năm 2020, công tác tuyển sinh đại học năm 2020-2021 và những định hướng lớn của ngành GD&ĐT trong tình hình mới; kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức đại hội tổ chức cơ sở đảng và cấp trên trực tiếp cơ sở, một số nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy đảng trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị tiếp tục tuyên truyền đậm nét kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí cũng đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và trên cơ sở các hướng dẫn, quy định của Trung ương Đảng tham mưu cấp ủy đảng hướng dẫn việc công bố thảo luận về ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng phù hợp điều kiện của Đảng bộ mình; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường báo cáo nội dung dự thảo văn kiện, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân, thường xuyên theo dõi tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc đóng góp nội dung dự thảo các văn kiện để thông tin, phản ánh cho cấp ủy địa phương. Ngoài ra, tuyên truyền về những nỗ lực đổi mới của ngành Giáo dục & Đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.../.

Tin - ảnh: Thu Trinh (Trung tâm VH, TT và TT thành phố)


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: