Ngày 14-10 khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII
Thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020 - 15:7
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XVI) vừa có thông báo về thời gian và nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian tổ chức Đại hội từ ngày 12-10-2020 đến hết ngày 15-10-2020; khai mạc Đại hội ngày 14-10-2020. Những nội dung chính của Đại hội: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Theo TQĐT


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: