Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020 - 14:9
Ngày 27-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với đề tài “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của HĐND tỉnh Tuyên Quang”. Dự hội thảo có đồng chí Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ban HĐND tỉnh, một số sở, ngành của tỉnh; thường trực HĐND các huyện, thành phố.

 

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung nghiên cứu đề tài: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động tiếp xúc cử tri và giám việc giải quyết kiến nghị của cử tri; thực trạng hoạt động tiếp xúc cử tri; công tác tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và các giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; tác động của hoạt động tiếp xúc cử tri đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; tác động của hoạt động tiếp xúc cử tri đối với việc nâng cao trách nhiệm, chất lượng thực thi công vụ của các cơ quan hành chính, cán bộ công chức, viên chức nhà nước và việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, các chương trình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long nhấn mạnh, thời gian qua hoạt động tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới, được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Đề tài tại hội thảo này là nội dung quan trọng, sát thực với chức năng nhiệm vụ của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban tổ chức hội thảo nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến các đại biểu dự hội thảo để hoàn thiện các báo cáo khoa học. Cơ quan thực hiện đề tài, chủ nhiệm đề tài cần thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đảm bảo đúng quy trình bảo vệ, tính chính xác, chặt chẽ trong nghiệm thu và đảm bảo tiến độ thực hiện đề tài. Các sản phẩm của đề tài phải đáp ứng yêu cầu thuyết minh đề tài, đồng thời là tài liệu hàm chứa thông tin quan trọng giúp HĐND các cấp thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Kết luận hội thảo, thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, đồng chí Khánh Thị Xuyến, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh, các ý kiến thảo luận tại hội thảo đã đóng góp thiết thực, đúng trọng tâm. Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu để nghiên cứu, bổ sung vào nội dung của đề tài khoa học nhằm giúp cho hoạt động tiếp xúc cử tri và giảm sát việc giải quyết kiến nghị của cử trị của HĐND tỉnh ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn. 

Theo TQĐT


Tổng số: 611 | Trang: 1 trên tổng số 62 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: