Tuyên Quang có 5 mô hình học tập được tuyên dương toàn quốc
Thứ Tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020 - 8:34
Ngày 1-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020.

 

Các mô hình học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhận Bằng khen của
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Có 294 gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu trong toàn quốc được biểu dương, khen thưởng trong đợt này. Trong đó, tỉnh Tuyên Quang có 5 mô hình học tập tiêu biểu được tuyên dương và nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, gồm: Gia đình ông Lê Quý Đáng ở thị trấn Tân Yên (Hàm Yên); bà Hoàng Thị Hoa ở thị trấn Na Hang; dòng họ Ma xã Công Đa (Yên Sơn); cộng đồng thôn Đèo Lang, xã Kim Bình (Chiêm Hóa) và trường THCS Kỳ Lâm (Sơn Dương).

Đây là các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định số 281/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. 

Theo TQĐT


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: