Tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2021
Thứ Tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020 - 13:39
Sáng ngày 02/12/2020, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2021 cho 120 học viên là trung đội trưởng; tiểu đội trưởng; thôn, tổ đội trưởng tham gia lớp học.

Quang cảnh lớp tập huấn

     Trong 5 ngày, các học viên được bồi dưỡng, cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Nội dung, phương pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Huấn luyện về thao tác, kỹ thuật, chiến thuật trong sử dụng một số vũ khí, trang bị được trang cấp, sử dụng. Các nội dung mới trong Luật Dân quân tự vệ, các quy định của Đảng, nhà nước đối với dân quân tự vệ; thông tin mới nhất về tình hình trong nước, quốc tế.Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho các học viên tham gia lớp học. Từ đó, đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Tin- ảnh: Duy Khanh( Trung tâm VH,TT và TT thành phố)


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: