Danh sách ban Thường vụ Thành uỷ Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016 - 16:34

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2015 - 2020


 Đồng chí      
LÊ THỊ KIM DUNG
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,  Bí thư Thành ủy


Đồng chí      
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

Chủ tịch HĐND Thành phố


Đồng chí      
TÔ HOÀNG LINH
Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP


Đồng chí
Phạm Thị Thành Chung
Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Tuyên Quang

Đồng chí
Trần Thị Hiền
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Đồng chí
Đinh Thị Thu Hà
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 

 

 

 


 


Đồng chí
Lê Công Đại
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí
Phạm Xuân Tuyên
Ủy viên BTV, Trưởng Công An Thành phố

 


Đồng chí
Phạm Quốc Chương
Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố
 
Đồng chí
Nguyễn Mạnh Hùng
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: