Lãnh đạo UBND Thành phố Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016 - 20:50


Đồng chí TÔ HOÀNG LINH

                  Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

 

 

 

  Đồng chí NGUYỄN XUÂN NHO

  Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

       

                                                                               

                  

          

 

                     

 

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: