Lãnh đạo HĐND Thành phố
Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2016 - 14:0


 LÃNH ĐẠO HĐND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 


 Đồng chí      
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố

 

 

 Đồng chí      
ĐINH THỊ THU HÀ
Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: