Số điện thoại Đường dây nóng thành phố Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 10 tháng 1 năm 2017 - 20:28

 ĐƯỜNG DÂY NÓNG CÁC ĐƠN VỊ TRONG THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

 

Tên đơn vị Số Điện thoại
UBND Thành phố 0981.282.827
UBND Phường Tân Quang 0868.066.601
UBND Phường Minh Xuân 0868.066.602
UBND Phường Phan Thiết 0868.066.603
UBND Phường ỷ La 0868.066.604
UBND Phường Tân Hà 0868.066.605
UBND Phường Nông Tiến 0868.066.607
UBND Phường Tràng Đà 0868.066.610
UBND Xã Đội Cấn 0868.066.612
UBND Xã Thái Long 0868.066.613
UBND Xã An Tường 0868.066.614
UBND Xã An Khang 0868.066.615
UBND Xã Hưng Thành 0868.066.624
UBND Xã Lưỡng Vượng 0868.066.625
Văn phòng Thành uỷ 0868.066.626Lượt xem: 6423 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: