Ban điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh kiểm tra tại xã Thái Long
Thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018 - 17:0
Ngày 17/1, Ban điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang đã có buổi làm việc, kiểm tra, rà soát các tiêu chí Nông thôn mới của xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang.

 Tại buổi kiểm tra, đoàn đã đi thực tế tại cơ sở các tiêu chí về Môi trường, Thủy Lợi, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020. Đây là các tiêu chí xã cần phải hoàn thành để đưa Thái Long về đích Nông thôn mới trong năm nay. Qua kiểm tra, rà soát, xã Thái Long chưa đạt tiêu chí Thủy lợi, tỷ lệ diện tích đất trồng lúa 2 vụ được tưới tiêu mới đạt trên 62%; Tiêu chí văn hóa chưa hoàn thành; Tiêu chí giao thông, môi trường, tiêu chí trường học tính đến thời điểm hiện tại cũng chưa đạt. Về thực hiện Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, cơ bản Thái Long đã chủ động trong việc triển khai thực hiện, hiện tại số kênh mương, làm đường bê tông nội đồng của xã đã hoàn thành kế hoạch năm 2017; 2 nhà văn hóa thôn đang trong quá trình xây dựng; Còn 7 nhà nhà văn hóa chưa có công trình sân thể thao gắn với nhà văn hóa; tất cả các nhà văn hóa vẫn chưa có thiết bị hoạt động.


Ban Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh

kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà văn hóa tại xã Thái Long


Theo kế hoạch, năm 2018, tổng nhu cầu vốn để xã Thái Long hoàn thành các tiêu chí còn lại của chương trình xây dựng Nông thôn mới là gần 24 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do nhà nước hỗ trợ là trên 22 tỷ đồng. Để thực hiên theo đúng kế hoạch là đưa Thái Long về đích xây dựng Nông thôn mới vào cuối năm nay, Ban Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh đề nghị xã Thái Long thống kê toàn bộ những yêu cầu cần phải thực hiện. Trên cơ sở đó, đối với các phần việc cần đến sức dân, xã cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện, đặc biệt là việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; Đối với các tiêu chí sử dụng nguồn lực từ nhà nước thì cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện . Ngoài ra xã cần làm tốt việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức thực hiện các phần việc ngoài nguồn lực của nhà nước, đảm bảo việc hoàn thành các tiêu chí bền vững, không chạy theo thành tích./.

                                                                                                         Tin và ảnh : Bình Yên ( Đài TT-TH thành phố)
Lượt xem: 263 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: