Đảng ủy quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo quân sự, quốc phòng năm 2021
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2021 - 23:33
Chiều ngày 8/1, Đảng ủy Quân sự thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2021. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Tạ Đức Tuyên chủ trì Hội nghị

Năm 2020, thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thành phố và cấp ủy chỉ huy các cấp đã tích cực chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và các lực lượng trong khu vực phòng thủ được tăng cường; chất lượng tổng hợp của các lực lượng trong khu vực phòng thủ được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; hoàn thành 100% công tác tuyển quân; công tác chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm hậu cần kĩ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được giữ vững, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nội bộ đoàn kết thống nhất. Nổi bật là chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở nhất là trong dipwj diễn ra Đại hội đảng các cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp bổ sung vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2021 như, khó khăn trong công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu của các đối tượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; chế độ chi trả cho đội ngũ dân quân thấp…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020, đồng thời nhấn mạnh, Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, đồng chí Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Tạ Đức Tuyên đề nghị, Đảng ủy quân sự thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tăng cường các biện pháp xây dựng nền nếp chính quy, duy trì chấp hành kỷ luật, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng vũ trang thành phố; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; Quan tâm công tác phòng chống thiên tai, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; thực hiện tốt chế độ chính sách hậu phương quân đội; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đảm bảo 100% chỉ tiêu; làm tốt công tác phối hợp đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Tân Sửu an toàn.
 

                                                                                   ***********************************

* Chiều cùng ngày, UBND thành phố Tuyên Quang tổ chức tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021

Năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở vững mạnh; chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong năm, cùng với việc tổ chức 7 lớp giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho 264 đồng chí thuộc đối tượng 4; phối hợp tổ chức 203 lớp giáo dục quốc phòng cho trên 7.500 học sinh, sinh viên; tổ chức 11 lớp tập huấn, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ với quân số tham gia 1.376 đồng chí, kết quả đạt khá; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; rà soát, củng cố 53/53 cơ sở dân quân tự vệ, bảo đảm đạt tỷ lệ 1,67% so với dân số; tỷ lệ đảng viên biên chế trong dân quân, tự vệ đạt 34%; đảng viên sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 13,1%; tổ chức phục vụ và đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong năm 2021, thành phố Tuyên Quang tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự; Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo đúng luật định. Giữ vững 100% đầu mối các đơn vị dự bị động viên theo quy định. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào trào thi đua “Dân vận khéo” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kết hợp huấn luyện với công tác dân vận ở cơ sở…

Các đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Đ/ Bùi Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong triển khai công tác quốc phòng – quân sự địa phương của Thành phố năm 2020, đồng thời thống nhất các biện pháp trọng tâm năm 2021.
Chỉ đạo về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị, Đảng bộ quân sự thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho cán bộ, chiến sỹ; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức luyện tập, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trong nước và địa phương, nhất là bảo vệ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị, Lực lượng vũ trang thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao công tác giáo dục truyền thống, xây dựng ý thức trách nhiệm, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt Nghị định số 03 ngày 5/9/2019 của Chính phủ về việc tăng cường giữa Quân sụ và Công an trong thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý mọi tình huống, đặc biệt là trên không gian mạng và các địa bàn trọng điểm về an ninh nông thôn để tham mưu, đề xuất các biện pháp xử trí hiệu quả, không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu qủa thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn và dịch bệnh Covid-19. Nhiệm vụ trước mắt chủ động phối hợp với lực lượng công an giữ vững an ninh tại địa phương trong thời gian diễn ra đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức tốt việc bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón tết Nguyên Đán Kỷ Sửu 2021 đúng lịch.Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020.

Đ/c Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên

Trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2020.

Đ/c Chủ tịch UBND thành phố Tô Hoàng Linh

Trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2020.

 

Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: