An Tường: triển khai hỗ trợ kinh phí xây dựng bể xử lý lý rác và cấp phát xô phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2021 - 17:0
Nhằm hưởng ứng phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa", ngày 08/01, được sự nhất trí của Đảng uỷ, Uỷ ban MTTQ phường An Tường phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức chương trình triển khai hỗ trợ kinh phí xây dựng bể xử lý rác và cấp phát xô phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình trên địa bàn phường.

Theo đó, Ủy ban MTTQ phường đã huy động nguồn xã hội hóa từ các đảng viên tổ đảng 213 trên địa bàn ủng hộ số tiền là 45.900.000 đồng để hỗ trợ kinh phí cấp phát 1.364 xô đựng rác cho 682 hộ gia đình tại 6 tổ dân phố và kèm theo tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn cách thức phân loại rác thải.

Uỷ ban MTTQ TP trao tặng 2.500.000 đồng hỗ trợ xây bể xử lý rác thải cho 05 hộ gia đình tại tổ 7;

HTX Vận tải và DV môi trường Thanh Bình tặng mỗi hộ 01 gói chế phẩm vi sinh để xử lý chất thải hữu cơ

UB MTTQ phường An Tường cấp phát xô đựng rác cho các hộ gia đình

Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ thành phố trao tặng 2.500.000 đồng hỗ trợ xây bể xử lý rác thải cho 05 hộ gia đình tại tổ 7; Hợp tác xã Vận tải và dịch vụ môi trường Thanh Bình tặng mỗi hộ 01 gói chế phẩm vi sinh để xử lý chất thải hữu cơ. 

                                                                                                  Tin - ảnh: Thu Trinh (Trung tâm VH, TT và TT thành phố)


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: