Chi cục thuế khu vực thành phố Tuyên Quang - Yên Sơn triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2021
Thứ Ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021 - 21:22
Chiều ngày 12/1, Chi cục thuế khu vực thành phố Tuyên Quang - Yên Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Thế Hùng, Cục trưởng cục Thuế tỉnh.

Chi cục thuế khu vực thành phố Tuyên Quang - Yên Sơn triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2021

      Năm 2020, Chi cục Thuế khu vực thành phố Tuyên Quang - Yên Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thu ngân sách là 689,6 tỷ đồng, trong đó, thu tại địa bàn thành phố Tuyên Quang là 602,7 tỷ đồng; Yên Sơn là 86,9 tỷ đồng. Mặc dù ngay từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến một số lĩnh vực, ngành nghề như thương mại, xây dựng, vận tải, du lịch, ăn uống, khách sạn… tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước nói riêng trong những tháng đầu năm 2020. Chi cục thuế khu vực Thành phố Tuyên Quang - Yên Sơn đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nuôi dưỡng và khai thác nguồn thu, tạo thuận lợi cho người nộp thuế..., do đó, nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 đạt được những kết quả khá toàn diện. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020, đạt 687,23 tỷ đồng, bằng 122,9% dự toán Bộ Tài chính giao; bằng 119,3% dự toán ủy ban nhân dân tỉnh giao và tăng 25,5% so với cùng kỳ. Có 4/9 khoản thu do cơ quan Thuế quản lý đạt trên 100% so với dự toán được giao là, Thu tiền sử dụng đất; Thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp; Thu tiền thuê đất; Lệ phí trước bạ; Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành thuế được đẩy mạnh. Trong năm, chi cục thuế khu vực đã tiếp nhận giải quyết 110.890 hồ sơ. Trong đó: 2.477 hồ sơ đăng ký thuế; 8.210 tờ khai thuế; 3.252 hồ sơ quyết toán thuế; 29.959 hồ sơ về hóa đơn; 230 xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế; 260 hồ sơ hoàn thuế và 66.502 hồ sơ các loại khác; Hỗ trợ giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế, kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế cho 1.945 lượt người nộp thuế, trong đó: Hỗ trợ trực tiếp 807 lượt, hỗ trợ qua điện thoại cho 1.124 lượt, giải đáp bằng văn bản 18 lượt. Việc giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy trình của ngành, đúng thời gian quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Còn 5 khoản thu chưa hoàn thành dự toán được giao, Thu từ doanh nghiệp nhà nước; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; Thuế Thu nhập cá nhân; Phí lệ phí và Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản... Tổng số nợ đến thời điểm 31/12/2020 là: 25,967 tỷ đồng bằng 3,77 % trên tổng thu ngân sách. Trong đó, địa bàn thành phố Tuyên Quang 22,155 tỷ đồng bằng 3,7 % trên tổng thu ngân sách; Huyện Yên Sơn 3,812 tỷ đồng bằng 4,2 % trên tổng thu ngân sách.

Các đại biểu dự Hội nghị

   Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021, của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và UBND thành phố giao là 768 tỷ đồng, trong đó, Địa bàn thành phố 664 tỷ đồng; Địa bàn Yên Sơn 104 tỷ đồng. Chi cục thuế khu vực thành phố Tuyên Quang - Yên Sơn đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp cụ thể nhằm Thực hiện tốt các giải pháp quản lý thu NSNN trên địa bàn năm 2021; Phấn đấu giảm nợ ở dưới mức (5%) tổng số thu ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu quản lý thuế; Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính; xây dựng quy trình nội bộ hợp lý để giải quyết TTHC nhanh gọn nhằm rút ngắn thời gian giải quyết so với thời hạn được pháp luật quy định; Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị nhằm quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn đạt hiệu quả...
Hội nghị dã dành thời gian để các tổ, đội thảo luận, đề ra các giải pháp, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách năm 2021.
    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thế Hùng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh nhấn mạnh, năm 2021 là năm diễn ra đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, do đó, trong thời gian tới, Chi cục thuế khu vực thành phố Tuyên Quang – Yên Sơn, tích cực nuôi dưỡng và khai thác hiệu quả các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu kết quả thu ngân sách nội địa năm 2020 vượt dự toán được giao. Việc giao chỉ tiêu thu thuế cho từng đơn vị, từng địa bàn phải sát với tình hình thực tiễn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế hiểu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Tích cực áp dụng các biện pháp quản lý thu nợ, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng thời, tập thể cán bộ, công chức, người lao động tròng toàn chi cục đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

                                                     Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: