Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, thông tin đối ngoại, báo chí xuất bản năm 2021
Thứ Tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021 - 13:18
Ngày 13-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo các nội dung tuyên truyền trên báo chí; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tỉnh, phối hợp với báo Trung ương tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… 

 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020.

Các cơ quan báo chí đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; chú trọng xây dựng các số báo, chương trình truyền hình theo chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực cấp ủy tỉnh quan tâm chỉ đạo, các sự kiện chính trị quan trọng, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Báo chí đã tăng cường các bài viết mang tính phản biện, những vấn đề dư luận, cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Các hoạt động thông tin đối ngoại tập trung về hoạt động đối ngoại, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của tỉnh, của đất nước, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư tại tỉnh…Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo, báo chí, xuất bản và thông tin đối ngoại năm 2021.Kết luận hội nghị, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Trong năm 2021, hệ thống tuyên giáo và các cơ quan báo chí tỉnh tập trung thông tin tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; các hoạt động thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền, phản ánh việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ sở; những cách làm sáng tạo để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tập trung tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; những ngày kỷ niệm lớn, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt, tuyên truyền kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh; 30 năm tái lập tỉnh; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020.

Theo TQĐT


Tổng số: 591 | Trang: 1 trên tổng số 60 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: