Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ Tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021 - 15:3
Ngày 20-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. 

 

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Công.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã quán triệt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát, 15 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đến năm 2025 đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung đã trình bày Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình hành động gồm 1 chương trình và 11 đề án cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, sử dụng các nguồn lực để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025. Đề án xác định tiếp tục thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn theo phương thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Mục tiêu từ năm 2021 đến 2025 phấn đấu thực hiện bê tông hóa ít nhất 1.080 km đường thôn và đường nội đồng. Trong đó đường thôn bê tông hóa ít nhất 620 km, nâng tỷ lệ bê tông hóa đường thôn toàn tỉnh đạt trên 80%; đường nội đồng bê tông hóa ít nhất 460 km, nâng tỷ lệ bê tông hóa đường nội đồng toàn tỉnh trên 60%; xây dựng ít nhất 200 cầu. Từ năm 2026 - 2030 tiếp tục đầu tư xây dựng các cầu còn lại trên đường giao thông nông thôn theo đề án.

 

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Công.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định, hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau hội nghị, các cán bộ chủ chốt của tỉnh sẽ tiếp tục lan toả sâu rộng những nội dung cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, tạo niềm tin và sự thống nhất cao để có hành động cụ thể, thiết thực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Công.

Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII hiệu quả thiết thực, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt Nghị quyết vào thực tế cuộc sống, đặc biệt là những mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết và các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; khơi dậy được khát vọng, ý chí vươn lên, thay đổi tư duy của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân từ cấp ủy tỉnh đến từng chi bộ, thôn xóm.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, địa phương cần tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu; tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, có biện pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Theo TQĐT


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: