Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021 - 11:38
- Ngày 21-1, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia. 

 

Các đại biểu dự hội nghị tại Tuyên Quang.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

BCH Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021. Trên cơ sở Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản hướng dẫn của Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu, quy định và tiến độ đề ra. Ngay sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để có kết quả cao nhất, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong quá trình thực hiện, cần quán triệt tốt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra về tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thông qua đây, chọn những cán bộ xứng đáng để bầu ra những đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đủ đức, đủ tài, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ góp phần tích cực vào thực hiện Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới.

Hội nghị đã triển khai Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02 ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai các nội dung, kế hoạch để chuẩn bị cho công tác bầu cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, kết quả hội nghị góp phần đẩy mạnh cộng tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa và đại biểu HĐND các cấp và về vai trò, vị trí của các cơ quan dân cử. Qua đây cũng đề cao và phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh có hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời giúp các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức tốt nhất các hoạt động bầu cử.

Đồng chí lưu ý, việc triển khai công tác bầu cử thời gian tới là rất khẩn trương với khối lượng công việc lớn, do đó cần sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để công tác bầu cử diễn ra đúng quy định.

Theo TQĐT


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: