Năm 2021 phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
Chủ nhật, ngày 7 tháng 3 năm 2021 - 5:39
UBND tỉnh vừa có kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

 

Xã Thái Bình (Yên Sơn) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021.

Theo đó, tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó, xã Thái Bình (Yên Sơn) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao gồm: Vinh Quang (Chiêm Hóa); Bình Xa (Hàm Yên); Hoàng Khai (Yên Sơn); Sơn Nam (Sơn Dương) và xã Kim Phú (TP Tuyên Quang). Tỉnh phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới là Thổ Bình (Lâm Bình); Tân An (Chiêm Hóa); Tân Thành, Thái Sơn (Hàm Yên); Tân Long, Phú Thịnh (Yên Sơn); Hợp Thành, Tú Thịnh (Sơn Dương). 

Theo TQĐT






Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: