Thành phố Tuyên Quang huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 3 năm 2021 - 13:53
Ngày 12/3, Ban chỉ huy quân sự thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã Kim Phú tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2021. Đây là đơn vị được ban chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo huấn luyện trước để các xã, phường trên địa bàn thành phố tham quan, rút kinh nghiệm cho việc tổ chức huấn luyện dân quân của địa phương mình.

Xã Kim Phú tổ chức ra quân huấn luyện Dân quân năm 2021

Tại lễ ra quân huấn luyện, các đại biểu đã được tham quan các nội dung hoạt động của dân quân xã Kim Phú như: Khai mạc huấn luyện dân quân năm 2021; quán triệt kế hoạch huấn luyện; công bố quyết định hoàn thành nghĩa vụ dân quân; tổ chức biên chế lực lượng dân quân, tham quan mô hình học cụ…
Với phương châm: “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, trong thời gian 7 ngày, 161 đồng chí là cán bộ dân quân từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 của xã Kim Phú sẽ được tham gia học giáo dục chính trị, pháp luật về Đường lối, chính sách, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; Nội dung cơ bản của luật Dân quân tự vệ năm 2021; Tình hình kinh tế xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia…và huấn luyện kỹ chiến thuật bộ binh, tập bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh; Luyện tập bắn súng tiểu liên AK; trung đội dân quân chiến đấu bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn; huấn luyện điều lệnh đội ngũ…

Các đại biểu tham quan mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện dân quân năm 2021 của xã Kim Phú

 

Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: