Chuyên đề: Thành phố Tuyên Quang Học tập và làm theo Bác
Thứ Tư, ngày 14 tháng 4 năm 2021 - 21:43

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố đã xây dựng, nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

 

 

 

 

Thực hiện: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố )


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: