Chuyên đề tổng kết bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Thứ Ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021 - 15:38

Dù dịch bệnh COVID-19 rất phức tạp nhưng từ thành phố đến xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đều nhanh chóng, đoàn kết và quyết tâm đồng lòng để ngày bầu cử an toàn và thành công. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%. Số đại biểu Quốc hội trúng cử 2 người; Đại biểu HĐND cấp tỉnh 9 người; HĐND thành phố 32 người và HĐND cấp xã, phường 324 người.


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: