Thành phố Tuyên Quang làm việc tại xã Thái Lọng và Đội Cấn về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh
Thứ Bảy, ngày 5 tháng 5 năm 2018 - 7:58
Ngày 04/5/2018, Tại Nhà văn hóa xã Thái Long, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh trên địa bàn xã Thái Long và xã Đội Cấn.

   Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Tô Hoàng Linh chủ trì cuộc họp, dự họp có các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố, Ban Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Thái Long và xã Đội Cấn.

     Tại cuộc họp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đội Cấn báo cáo về tiến độ, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh trên địa bàn xã Thái Long, xã Đội Cấn. Các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố đã phát biểu ý kiến và có các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của xã Đội Cấn và xã Thái Long.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tô Hoàng Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố đã nhấn mạnh mục tiêu của thành phố xác định phấn đấu năm 2018 xã Thái Long và xã Đội Cấn hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong và hoàn thành kế hoạch năm 2018 về thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh. Trong thời gian tới các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Thái Long và Ủy ban nhân dân xã Đội Cấn trong việc tổ chức thực hiện các tiêu chí cụ thể thuộc lĩnh vực chuyên môn của các đơn vị. Ủy ban nhân dân xã Thái Long và xã Đội Cấn bám sát kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, rà soát các tiêu chí đã hoàn thành, chưa hoàn thành; xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết cụ thể, đề ra phương hướng, giải pháp hoàn thành và phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực cụ thể để chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tin và ảnh: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tuyên Quang.


 
Lượt xem: 100 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: