Thường trực HĐND thành phố họp thống nhất về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 5 năm 2018 - 15:22
Ngày 10/5/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp để thống nhất các nội dung, chương trình và phân công các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì, dự họp có các Phó Chủ tịch HĐND thành phố, các Ủy viên HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, các Phó trưởng ban HĐND thành phố, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố và Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

     

    Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố đã thông qua nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố; dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ ngày 19/6 đến ngày 21/6/2018. Kỳ họp sẽ xem xét 24 báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố theo quy định và nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng thời thông qua 06 dự thảo Nghị quyết.
      Để kỳ họp hoàn thành các nội dung, chương trình Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các đơn vị, các cơ quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết để trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, thời gian quy định. Các Ban HĐND thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung trình kỳ họp tiến hành khảo sát, thẩm tra theo quy định; các Tổ Đại biểu HĐND thành phố phối hợp với HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã, phường tổ chức cho đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri tại các thôn, xóm, tổ, cụm dân cư theo kế hoạch, thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo kỳ họp thứ 6 đảm bảo đúng thời gian quy định; tổ chức họp Tổ để các đại biểu HĐND nghiên cứu tài liệu kỳ họp, làm cơ sở để thảo luận, tham gia ý kiến vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố.

Tin và ảnh: Văn phòng HĐND và UBND thành phố.
 
Lượt xem: 127 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: