HĐND các huyện, thành phố từng bước nâng cao chất lượng kỳ họp
Thứ Ba, ngày 15 tháng 5 năm 2018 - 9:59
Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có thể là đại biểu HĐND chuyên trách và phó trưởng ban là đại biểu chuyên trách. Việc tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách góp phần bảo đảm cho các ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đảm đương hết nhiệm vụ theo quy định nói chung, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND các huyện, thành phố.

Thường trực HĐND TP Tuyên Quang họp giải trình về công tác quản lý, cấp phép kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trước kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

     Đổi mới cách thức tổ chức và nội dung của kỳ họp HĐND nhằm quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, tạo sự đồng thuận của nhân dân, HĐND các huyện, thành phố đã coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt ngay từ đầu nhiệm kỳ này. Bởi vậy, trước khi tổ chức hội nghị, HĐND các huyện, thành phố đã coi trọng công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để chuẩn bị kỹ các tài liệu, nội dung kỳ họp. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã chọn các vấn đề giám sát, chất vấn, nội dung các phiên họp giải trình trọng tâm, được cử tri quan tâm và cần có giải đáp từ phía các cơ quan có thẩm quyền. Nhiều HĐND các huyện, thành phố đã có các cách làm hay nhằm phát huy trách nhiệm, trí tuệ và tinh thần dân chủ của các đại biểu HĐND.

   Bà Phạm Thị Thành Chung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Tuyên Quang cho biết, thành phố có 30 đại biểu HĐND, trước đây được chia làm 9 tổ, mỗi tổ chỉ có từ 3 - 5 đại biểu, nên khi thảo luận tại tổ trước mỗi kỳ họp đều có ít các ý kiến thảo luận. Bắt đầu từ năm 2017, Thường trực HĐND thành phố Tuyên Quang đã chia thành 3 tổ. Do đó, số lượng đại biểu HĐND mỗi tổ tăng lên, thảo luận tại các tổ đại biểu sôi nổi và nhiều ý kiến tham gia hơn trước mỗi kỳ họp. Từ đó góp phần hoàn thiện các báo cáo của UBND thành phố và các ngành. Ngoài ra, trước khi tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND giao cho các ban HĐND, tổ đại biểu nắm tình hình thực tế liên quan đến các vấn đề sẽ được chất vấn tại kỳ họp mà nhân dân bức xúc để làm cơ sở đưa ra những kết luận, quyết định quan trọng tại kỳ họp.

   Việc chia tổ thảo luận theo từng nhóm vấn đề cũng được HĐND huyện Hàm Yên thực hiện từ hai năm nay. Ngay sau khi tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND huyện Hàm Yên đã chia thành 3 tổ đại biểu để thảo luận trước mỗi kỳ họp. Các tổ không chỉ có đại biểu HĐND mà còn có 5 thành viên của UBND huyện. Vì vậy, nhiều vấn đề được lựa chọn và đưa ra thảo luận, chất vấn tại kỳ họp mang tính trọng tâm. Mỗi kỳ họp có khoảng 30 lượt đại biểu HĐND trao đổi, đối thoại trực tiếp với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn về những vấn đề cử tri kiến nghị như: Giải quyết những khó khăn trong thực hiện giao đất, giao rừng; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng công trình cơ bản, công tác quản lý đất đai, khoáng sản...

   Ông Vũ Hồng Xuân, Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn chia sẻ, đối với mỗi kỳ họp của HĐND huyện, công tác chuẩn bị là quan trọng nhất. Trước hết là việc hoàn thành các tài liệu, báo cáo. HĐND huyện yêu cầu UBND, các cơ quan gửi báo cáo sớm tới các ban của HĐND huyện để đảm bảo thời gian thẩm tra. Việc phân công các tổ đại biểu thảo luận dựa vào năng lực trình độ của các đại biểu HĐND trong tổ đại biểu đó. Nội dung chất vấn tại kỳ họp cũng được Thường trực HĐND lựa chọn dựa trên sự thống nhất và đồng thuận cao của các đại biểu HĐND. Các nội dung chất vấn của kỳ họp chủ yếu là làm rõ những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội. Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đề nghị các đại biểu tập trung và đi sâu thảo luận vào 3 báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đặc biệt là những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm.

   Bằng việc chuẩn bị chu đáo trước kỳ họp cũng như có cách làm hay, phù hợp với mỗi nơi để tổ chức kỳ họp đã giúp HĐND các huyện, thành phố phát huy được ý chí của đại biểu HĐND thông qua mỗi kỳ họp, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng ở địa phương.

Theo TQĐT
Lượt xem: 100 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: