Thành phố Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai các luật được Quóc hội khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua
Thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018 - 8:33
Sáng ngày 16/5/2018, Ủy ban nhân thành phố tổ chức hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Chương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố.

    Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Luật Quy hoạch, Luật Thủy sản (sửa đổi), Luật Lâm nghiệp. Thông qua hội nghị giúp các đồng chí là lãnh đạo các phòng chuyên môn, cơ quan thành phố, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, hội viên Hội Luật gia thành phố, Hiệu trưởng các Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, công chức Tài chính - Kế toán, công chức Địa chính - Xây dựng, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường nắm vững những quy định của Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua.
   Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và đưa các Luật này sớm đi vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

Tin, bài: Phòng Tư pháp thành phố
 
Lượt xem: 114 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: