Thái Long dồn sức về đích Nông thôn mới
Thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018 - 10:5
Tính đến thời điểm hiện tại, xã Thái Long đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, hạ tầng thiết yếu được đầu tư phát triển, cơ bản đưa diện mạo nông thôn của xã có bước đổi thay rõ nét, đời sống nhân dân đã từng bước được nâng lên. Từ nay đến cuối năm, xã sẽ tập trung sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được đầu tư, cộng với sự chung tay, góp sức của người dân, quyết tâm cán đích Chương trình trong năm 2018.

 

8/10 nhà văn hóa thôn của xã Thái Long đã xây dựng xong

nhưng chưa hoàn thiện về sân thể thao và các trang thiết bị

Đồng chí Vũ Đức Long, Bí thư Đảng ủy xã Thái Long cho biết, 5 tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí Nông thôn mới mà xã cần hoàn thành, gồm: Thủy lợi; cơ sở vật chất văn hóa; Môi trường và an toàn thực phẩm; Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, hiện tại 10/10 thôn của xã đã hoàn thành việc xây dựng nhà văn hóa theo tiêu chí Nông thôn mới. Tuy nhiên chỉ có 2 nhà có đầy đủ khuân viên, sân thể thao và các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động cộng đồng của người dân. Vừa qua, xã đã thực hiện rà soát nhu cầu hỗ trợ các trang thiết bị đối với các nhà văn hóa thôn và đã được UBND thành phố phê duyệt kinh phí hỗ trợ mua một số trang thiết bị, còn lại thực hiện xã hội hóa từ người dân để hoàn thành. Ngoài Nhà văn hóa các thôn, Nhà văn hóa xã và Sân thể thao trung tâm xã cũng đã được phân bổ ngân sách đang trong quá trình lập phương án thiết kế và thi công. Về tiêu chí môi trường, thời điểm hiện tại tiêu chí này cơ bản đã đạt, còn 66 hộ gia đình chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh đang được các đoàn thể vận động, tuyên truyền và có phương án hỗ trợ giúp đỡ, phấn đấu 100% hộ đều có các công trình nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hiện xã cũng đã chọn được địa điểm làm nơi tập kết rác thải sinh hoạt trong dân, đang vận động kinh phí để làm mặt bằng. Bên cạnh đó, để xây dựng cảnh quan môi trường, xã có kế hoạch phát động phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm tại các thôn vào chiều thứ 6 hàng tuần, giao cho các đoàn thể thực hiện các tuyến đường tự quản, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu tại trung tâm xã để các khu dân cư làm theo.

  Một số công trình thủy lợi của Thái Long  xuống cấp đang được sửa chữa, gia cố

        Về tiêu chí Thủy lợi, qua rà soát, xã còn 1.000m kênh mương cần được kiên cố hóa, còn 2 đập thủy lợi là đập Ông Sỹ và Cây Nâm cần gia cố, sửa chữa. Với hệ thống kênh mương, dự kiến của xã là sau khi bà con thu hoạch xong lúa vụ xuân, sẽ thực hiện việc lắp đặt mương bằng hệ thống cấu kiện Pa-ra-bon đúc sẵn. 2 công trình hồ nước trên cũng đã được UBND thành phố phê duyệt và trong thời gian cấp kinh phí thực hiện. Các tiêu chí về tiếp cận pháp luật, hệ thống chính trị, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cán bộ công chức có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và thực thi công vụ. Đồng chí Vũ Văn Long chia sẻ, từ nay đến cuối năm, thời gian không phải còn nhiều với khối lượng công việc khá lớn. Với những phần việc thuộc trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, xã sẽ sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của nhà nước để tổ chức thực hiện khoa học, hiệu quả. Đối với các phần việc cần sự đồng tình, ủng hộ của người dân, xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các hộ gia đình, khuyến khích sự đồng tình, chung tay hành động của nhân dân. Ông Nguyễn Xuân Ấm, trưởng thôn Hòa Mục 1 cho rằng, xây dựng Nông thôn mới mục đích lớn nhất cũng là phục vụ lợi ích của nhân dân. Từ nhận thức này nên tất cả các phần việc cần sự tham gia của người dân, chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn đều vận động người dân thực hiện. Mới đây nhất, thực hiện chủ trương làm nhà văn hóa, ngoài phần hỗ trợ của nhà nước về cấu kiện cột bê tông đúc sẵn, thôn đã vận động mỗi hộ đóng góp 1,4 triệu đồng để hoàn thành nhà văn hóa, tạo nơi sinh hoạt cộng đồng rộng trên 150m2, khuân viên rộng gần 1.000m2. Ngoài ra, việc vận động nhân dân trong thôn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa cũng được nhân dân đồng tình, hưởng ứng và thực hiện. Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trong năm 2018, Thái Long sẽ là xã thứ 4 của thành phố hoàn thành chương trình này. Diện mạo nông thôn sẽ có nhiều thay đổi, góp phần thiết thực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn./.

                                                                                    Bài và ảnh: Bình Yên ( Đài TT- TH thành phố)
Lượt xem: 286 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: