Hội nghị thông tin truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 5 năm 2018 - 13:0
Trong 2 ngày 17-18/5, Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang phối hợp với xã Tràng Đà và xã Thái Long tổ chức Hội nghị thông tin truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ chính sách BHXH tự nguyện và BHYT cho hơn trên 400 đối tượng là cán bộ công chức, các ban, đoàn thể xã; Bí thư, trưởng, phó thôn, xóm, phó các chi hội đoàn thể thôn, xóm và nhân dân 2 xã Tràng Đà và Thái Long .

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo BHXH thành phố giới thiệu những nội dung cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT, những điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; đặc biệt về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình như: đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng, chế độ quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện; giảm trừ mức đóng BHYT theo thành viên hộ gia đình; việc cấp, đổi thẻ, sử dụng và bảo quản thẻ BHYT, thủ tục khi đi khám chữa bệnh, chế độ và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trong phần đối thoại, tư vấn chính sách, rất nhiều câu hỏi của người dân được đưa ra chủ yếu xoay quanh những vấn đề liên quan tới quyền lợi, phương thức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh, chuyển tuyến khám chữa bệnh và quyền lợi hưởng 5 năm liên tục tham gia BHYT...

    Hội nghị thông tin truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế tại xã Thái Long, TPTQ

Hiện trên địa bàn xã Tràng Đà và xã Thái Long tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%, tuy nhiên thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất thấp. Do đó, việc tổ chức Hội nghị truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ chính sách BHXH tự nguyện và BHYT nhằm giúp cho người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT; từ đó vận động người thân cùng tham gia. Đồng thời, giúp cơ quan BHXH kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn đối với người dân để có sự điều chỉnh phù hợp, nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia, góp phần tăng tỷ lệ bảo phủ BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn./.

                                                                                                   Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT – TH thành phố)
 
Lượt xem: 145 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: