ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHAN THIẾT DIỄN TẬP KHU VƯC PHÒNG THỦ NĂM 2018
Thứ Hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018 - 14:48
Sáng 15/5, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố Tuyên Quang đã tô chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Phan Thiết năm 2018.

      Với tình huống giả định: Sau khi nhận mệnh lệnh của Thành ủy, UBND Thành phố Tuyên Quang "chuyển lực lượng vũ trang sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu", Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Phan Thiết được được vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Chính quyền điều hành, Ban chỉ huy Quân sự và các ban ngành đoàn thể làm tham mưu với các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu thực hành chiến đấu .
   

    Quá trình diễn tập nội dung các cuộc họp tại phường Phan Thiết cơ bản đảm bảo nội dung, thời gian, chương trình theo đúng ý định, kế hoạch diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập đề ra; thành phần tham gia đảm bảo cho diễn tập và tình huống của chiến tranh đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nắm chắc thứ tự các bước tiến hành, nội dung, phương pháp bảo đảm, xây dựng đầy đủ các kế hoạch, đề xuất các biện pháp phù hợp theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị.
Theo đánh giá của ban chỉ đạo diễn tập do có sự chuẩn bị chu đáo từ việc xây dựng kế hoạch , văn kiện đến điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị nên cuộc diễn tập đã diễn ra an toàn đúng thời gian kế hoạch yêu cầu đề ra và đã được ban chỉ đạo diễn tập đánh giá đạt loại giỏi.

Tin, ảnh: UBND phường Phan Thiết
 
Lượt xem: 417 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: