Chi bộ cơ quan Thành ủy nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ
Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2018 - 13:37
Những năm qua, Chi bộ cơ quan Thành ủy Tuyên Quang đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung, hình thức sinh hoạt có nhiều đổi mới đem lại những hiệu quả rõ nét. Các đảng viên đã tích cực tham mưu giúp Cấp ủy thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện các Nghị quyết, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng .

Đồng chí Đinh Thị Thu Hà -  Ủy viên BTV Thành ủy-Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Bí thư chi bộ chia sẻ: Chi bộ cơ quan Thành ủy Tuyên Quang hiện có 30 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 5 tổ Đảng. Thời gian qua, Chi bộ cơ quan Thành ủy Tuyên Quang luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, số lượng đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt tỷ lệ trên 98%, trong sinh hoạt đều có chọn lọc những thông tin cần thiết ở bản tin nội bộ, báo Đảng, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng để cung cấp cho đảng viên nắm bắt thông tin như: tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của thành phố, qua đó góp phần rèn luyện về kỹ năng tổng hợp, nắm bắt thông tin và nâng cao tư duy cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời phân công cán bộ, đảng viên của chi bộ theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở, theo nhiệm vụ của từng Ban đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố để thực hiện chương trình công tác hàng tháng, năm với những giải pháp cụ thể. Hàng tháng, các đảng viên được phân công theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động sắp xếp thời gian xuống cơ sở, dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng và nắm bắt tình hình; báo cáo cụ thể để thường trực nắm tình hình và chỉ đạo kịp thời, phục vụ đánh giá thực hiện cuối năm. Trong nội dung sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1 lần/quý. Tập trung vào công tác xây dựng Đảng để nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng; phân công các tổ đảng, đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ chuẩn bị, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, nhằm phát huy sáng kiến, trí tuệ tập thể và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, chi bộ còn phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên. Do vậy, nghị quyết của chi bộ đề ra luôn sát và đúng với tình hình thực tế nhiệm vụ của cơ quan.

Các đảng viên  trong Chi bộ  trao đổi nội dung triển khai Nghị quyết chi bộ


Anh Bùi Đức Lượng - đảng viên Tổ đảng Tuyên giáo – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cho biết, các buổi sinh hoạt của chi bộ nhất là các buổi sinh hoạt chuyên đề được chi bộ chỉ đạo, phân công tổ chức với nội dung phù hợp với nhiệm vụ của từng tổ đảng, xoay quanh các nội dung như: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tình thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khai mô hình dân vận khéo trong cán bộ, công chức; triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)... Các chủ đề được đưa ra thảo luận, bàn bạc trong mỗi buổi sinh hoạt đã tạo được không khí sôi nổi, thắng thắn, dân chủ, tránh được sự nhàm chán, đơn điệu. Đồng thời đưa ra được các giải pháp cụ thể, giúp các tổ đảng, đảng viên làm tốt công tác tham mưu cho thường trực thành ủy triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ và việc ghi chép các nội dung trong sổ tay đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc rút kinh nghiệm đối với cán bộ, đảng viên còn có thiếu xót trong quá trình công tác. Với những đổi mới, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, Chi bộ cơ quan Thành ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy thành phố trong các mặt công tác. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ... Với những thành tích đó, Chi bộ cơ quan Thành ủy  vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận chi bộ đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền”.


                                                                                                     Bài và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT – TH thành phố)
 
Lượt xem: 141 views

Tổng số: 223 | Trang: 1 trên tổng số 23 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: