Đánh giá tiến độ Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 6 tháng 6 năm 2018 - 14:52
Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chiều 5-6, Ban Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực chủ trì cuộc họp.


Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Tuyên Quang đã báo cáo quá trình xây dựng hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. Đồng thời, đề xuất Ban Chỉ đạo xem xét, điều chỉnh thời gian kế hoạch xây dựng, hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố và thành lập phường thuộc thành phố; tiếp tục chỉ đạo, cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho thành phố, nhất là các khu vực dự kiến thành lập phường mới để nâng cao các tiêu chuẩn hạ tầng đô thị theo quy định.

Thành phố đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp để hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân loại đô thị loại III theo địa giới hành chính mở rộng và thành lập phường thuộc thành phố để Bộ Xây dựng thẩm định. Do Đề án thành lập phường An Tường đã được điều chỉnh, bổ sung vào Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung kinh phí cho thành phố để đơn vị tư vấn hoàn thiện số liệu, đưa vào Đề án.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị UBND thành phố nhanh chóng chuẩn bị nội dung báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy; báo cáo tiến độ triển khai theo kế hoạch để trình Thường trực HĐND tỉnh. Đề án không thay đổi về mục tiêu và quy mô. Đồng chí giao Sở Xây dựng xúc tiến ngay việc lập Đề án đánh giá tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng đô thị loại III khi thành phố Tuyên Quang mở rộng và đề án đánh giá các tiêu chuẩn thành lập phường…

Theo:TQĐT 
Lượt xem: 173 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: