Kỳ họp thứ 6 hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ Tư, ngày 20 tháng 6 năm 2018 - 20:55
Dưới sự chủ trì của các đ/c Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phạm Thị Thành Chung, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố, Phan Thị Mỹ Bình, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thành phố, Ngày 20/6, Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh; Thực thi pháp luật trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2018; Bàn và quyết định những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Thông qua các tờ trình, đề án của UBND thành phố và một số nội dung khác theo chức năng, quyền hạn. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp. Dự kỳ họp còn có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Lê Thị Thanh Trà - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh; Phạm Văn Loan - Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng HĐND Tỉnh; Tăng Thị Dương - phó trưởng Ban Dân tộc HĐND Tỉnh; Tô Hoàng Linh - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí trong ban thường vụ Thành uỷ, các ban đảng của Thành uỷ; Thường trực UBND, UB MTTQ Thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, các đơn vị phường xã trên địa bàn

  Phát biểu khai mạc kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy, sự điều hành chủ động của UBND thành phố, các cơ quan, phòng ban, các xã - phường, cán bộ, nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo các mục tiêu đã được HĐND thành phố quyết nghị. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu cơ bản tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch của thành phố có bước phát triển. Hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. An sinh xã hội được chú trọng. Quốc phòng an ninh được giữ vũng. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao, có những giải pháp quyết liệt trong lãnh đạo điều hành kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong những tháng cuối năm nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 để tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng và quyết định đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh;

Đ/c Lê Thị Kim Dung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang và các đại biểu dự kỳ họp

Tiếp đó, thay mặt UBND Thành phố, đồng chí Tô Hoàng Linh - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã trình bày báo cáo tóm tắt về tình hinh kinh tế xã hội và công tác điều hành của UBND Thành phố 6 tháng đầu năm; phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thành phố trong 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó nêu rõ: 6 tháng đầu năm, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt các biện pháp để đảm bảo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018. Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá với giá trị sản xuất công nghiệp ước trên 3.266 tỷ đồng, đạt 56,6% kế hoạch; Lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội trên 5.558 tỷ đồng, đạt 54,1% kế hoạch năm; Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên 26,6 triệu USD; Trong lĩnh vực sản xuất Nông - lâm - Ngư nghiệp vẫn tiếp tục giữ được mức tăng trưởng ổn định. Tổng sản lượng lương thực vụ xuân ước đạt trên 8.115 tấn, đạt 106% kế hoạch; Tổng thu ngân sách trên 310 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được chú trọng; hệ thống hạ tầng cơ sở tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ hiện đại; công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị được tăng cường; chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được nguồn lực lớn và đạt những kết quả tích cực; các lĩnh vực lao động việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được chú trọng; Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vũng; kỷ cương, kỷ luật công vụ được tăng cường; cải cách hành chính được chú trọng... Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, UBND thành phố cũng đã đề ra 11 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm duy trì mức tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó tập trung các giải pháp đẩy mạnh phát triển dịch vụ, phát triển kinh tế du lịch, phát triển công nghiệp; Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách; Tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà sinh hoạt cộng đồng; làm cống rãnh thoát nước tại khu dân cư; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất cây trồng vật nuôi; Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã Tràng Đà, An Khang , Lưỡng vượng , đồng thời huy động mọi nguồn lục để phấn đấu đưa xã Thái Long và đội Cấn hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2018; Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các điểm dịch vụ thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có địa điểm phát triển, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh....Trong phiên làm việc buổi sáng, kỳ họp đã nghe đại diện UBND thành phố trình bày báo cáo về kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm; Một số nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu điều hành thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm trên địa bàn; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ thành phố về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền; các báo thẩm tra của các ban kinh tế - xã hội, ban pháp chế HĐND thành phố kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hoạt động của Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án thành phố 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo của UBND thành phố về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ V, HĐND thành phố khóa XXI ...

Chủ tọa điều hành kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XXi

Dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những cố gắng nỗ lực của HĐND, UBND, các cơ quan chuyên môn, UB MTTQ , các tổ chức chính trị xã hội thành phố đã đạt được trong 6 tháng qua. Đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai; việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân chậm được giải quyết…Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2018 là rất quan trọng. Do đó các cơ quan, đơn vị của Thành phố cần khẩn trương rà soát lại các nhiệm vụ trong tâm, các chỉ tiêu chủ yếu còn đạt thấp để tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm. Khẩn trương cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các lĩnh vực đột phá của Tỉnh, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố về xây dựng phát triển công nghiệp, du lịch , dịch vụ; sản xuất nông nghiệp hàng hóa; xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách. Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí Đô thị loại II vào năm 2020. phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng , quản lý trật tự đô thị; Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt cong tác kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; Tập trung giải quyết dứt diểm các kiến nghị tố cáo của công dân; nắm vững địa bàn để có những giải pháp ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng chí cũng bày tỏ sự mong muốn trong thời gian tới HĐND, UBND thành phố tiếp tục có những đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để xây dựng Thành phố Tuyên Quang ngày càng phát triển.
Tại kỳ họp, HĐND thành phố thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố do chuyển đơn vị công tác đối với đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn từ tháng 11-2017. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn gửi lời cảm ơn chân thành tới cử tri, các cơ quan, đơn vị thành phố đã luôn giúp đỡ để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào sẽ tiếp tục có những đóng góp xây dựng thành phố thực sự trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.

Các đồng chí Thường trực HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Sơn do chuyển đơn vị công tác từ tháng 11-2017

Trên cơ sở đánh giá sát tình hình thực tế, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đã dành nhiều thời gian thảo luận đóng góp ý kiến bổ sung hoàn thiện các báo cáo của UBND Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; Quyết nghị các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó hầu hết các ý kiến tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh phát triển dịch vụ, phát triển kinh tế du lịch, phát triển công nghiệp; Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách; Tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà sinh hoạt cộng đồng; làm cống rãnh thoát nước tại khu dân cư; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất cây trồng vật nuôi; Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã Tràng Đà, An Khang, Lưỡng vượng, đồng thời huy động mọi nguồn lực để phấn đấu đưa xã Thái Long và Đội Cấn hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2018; Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đặc biệt là việc chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa nhiều đại biểu có ý kiến đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp làm hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.Về các giải pháp đảm bảo thu ngân sách các đại biểu cũng đề nghị UBND các xã - phường cần tập trung cao trong việc rà soát các hộ mới ra kinh doanh, tăng cường công tác khai thác nguồn thu đặc biệt là trong lĩnh vực thu thuế xây dựng cơ bản trong khu vực cá nhân. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

 

Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã thảo luận thông qua các báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sach nhà nước, chi ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm; Một số nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu điều hành thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm trên địa bàn; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ thành phố về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền; các báo thẩm tra của các ban kinh tế - xã hội, ban pháp chế HĐND thành phố kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hoạt động của Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án thành phố 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo của UBND thành phố về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ V, HĐND thành phố khóa XXI và thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu, đồng chí Tô Hoàng Linh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã phát biểu nhấn mạnh: Trên cơ sở nghị quyết của HĐND Thành phố, và đóng góp của các đại biểu, ngay sau kỳ họp này UBND Thành phố triển khai các giải pháp chủ yếu điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kế hoạch đầu tư xây dựng; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, chiều ngày 20/6, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI đã hoàn thành các nội dung đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng Nguyễn Đình Trung - Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố khẳng định: kỳ họp thứ VI - HĐND Thành phố khóa XXI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành hiệu quả các nội dung của kỳ họp. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị: ngay sau kỳ họp này, UBND Thành phố và các phòng ban chuyên môn, các cơ quan đơn vị và các xã phường cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết, từng bước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội..., phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển KT-XH  năm 2018, UBND Thành phố khẩn trương cụ thể hóa để sớm đưa nghị quyết của HĐND Thành phố vào cuộc sống; tiếp tục rà soát các ý kiến, kiến nghị chính đáng, bức xúc của cử tri để có biện pháp giải quyết kịp thời; các cơ quan, tổ chức liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện tốt những nội dung HĐND Thành phố đã quyết nghị tại kỳ họp./.

                                                                                         Tin và ảnh: Quang Vinh – Thanh Xuân ( Đài TT – TH thành phố)

 

 

 
Lượt xem: 210 views

Tổng số: 223 | Trang: 1 trên tổng số 23 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: