Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hưng Thành năm 2018
Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2018 - 16:25
Sáng ngày 26/6, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ thành phố Tuyên Quang tổ chức chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Hưng Thành.

 

Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hưng Thành năm 2018

Với mục đích “chuyển phường vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”,Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hưng Thành gồm 3 giai đoạn. Phần diễn tập vận hành cơ chế, phường đã tổ chức tốt các hội nghị như: Đảng ủy phường ra Nghị quyết, chủ trương, biện pháp lãnh đạo chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng - an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, tổng động viên. Trong phần vận hành cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; các ban, ngành, đoàn thể thực hiện chức năng tham mưu. Các cuộc họp diễn ra đúng quy trình, nội dung đánh giá rõ tình hình địch, tình hình ta về thuận lợi, khó khăn, sát với thực tiễn địa phương. Các thành viên trong hội nghị đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong tham mưu đề xuất chủ trương cũng như biện pháp thực hiện các nhiệm vụ và vai diễn của mình.

Các hành viên tham gia diễn tập phần vận hành cơ chế


Qua diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Thông qua diễn tập còn nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng, hoat động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, tiếp tục bổ sung hoàn theiẹn phương án, kế hoạch chiến đấu phòng thủ xã, phường, kế hoạch đảm bảo của các ngành, công tác phối hợp hiệp đồng của các lực lượng. Trên cơ sở đó làm cơ sở để đánh giá năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ. Ban chỉ huy quân sự thành phố cũng rút kinh nghiệm cho các cuộc diễn tập diễn ra trong thời gian tới đạt kết quả cao.

                                                                                              Tin và ảnh: Bình Yên – Trung Anh ( Đài TT- TH thành phố)


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: