Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố.
Thứ Tư, ngày 4 tháng 7 năm 2018 - 7:22
Đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố Tuyên Quang Chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường là thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thành phố;

      Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố, chỉ sau gần 15 ngày đi vào hoạt động đã đôn đốc thu nợ 2.234.360.000 đồng tiền sử dụng đất, đôn đốc 58 doanh nghiệp nợ thuế trong đó có 27 doanh nghiệp đã nộp các khoản nợ thuế với số tiền 4.722.084.784 đồng, đạt 38,7 % tổng số nợ thuế; tổ chức kiểm tra, rà soát đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, yêu cầu kê khai bổ sung đầy đủ nghĩa vụ thuế, chống thất thu thuế.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức rà soát, quyết liệt trong công tác kiểm tra, chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản; đấu tranh và xử lý nghiêm đối với các trường hợp lợi dụng chính sách pháp luật để trốn thuế, gian lận thuế. Đề xuất các biện pháp thu hồi nợ thuế, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, báo cáo Ban chỉ đạo thành phố để chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp trong việc đôn đốc, thu hồi nợ đọng và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tuyên Quang.
 
Lượt xem: 1260 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: