Hội nghị Sơ kết Khối giao ước thi đua các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2018
Thứ Hai, ngày 30 tháng 7 năm 2018 - 16:10
Chiều ngày 30/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Tô Hoàng Linh – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Khối thi đua các huyện, thành phố thuộc Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết các chỉ tiêu giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Vương Kim Việt – quyền trưởng Ban thi đua khen thưởng Tỉnh; các đồng chí chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND ; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ của các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

 Trong 6 tháng đầu năm 2018, các huyện, thành phố trong khối thi đua đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ chính trị, Luật thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 02/CT –UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh về tổ chức đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Các phong trào thi đua được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, đã khơi dậy và khích lệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế như: xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo và phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua lớn đã được các đơn vị trong khối thi đua triển khai như: Phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”… đã tạo ra động lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT – XH, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, Thực hiện theo Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân Tỉnh, các huyện, thành phố làm được hơn 42,6 km đường giao thông nông thôn; trên 52 km mương bê tông bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn và 54 nhà văn hóa thôn xóm tổ nhân dân; Các đơn vị đã thực hiện tốt chính sách khen thưởng, theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thành tích, phát huy tác dụng nêu gương, giáo dục, khích lệ tinh thần phấn đấu vươn lên trong cộng đồng.....

Hội nghị Sơ kết Khối giao ước thi đua các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2018

Tại hội nghị, đại biểu trong Khối thi đua các huyện, thành phố đã thảo luận, đánh giá lại những kết quả đã đạt trong thời gian qua, đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ cùng giải pháp thực hiện nội dung thi đua, khen thưởng trong 6 tháng cuối năm 2018, các ý kiến tập trung đề cập một số hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua ở một số địa phương trong Khối chưa được quan tâm đúng mức,việc phát hiện, nhân điển hình tiên tiến còn hạn chế…

Đ/c Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang chủ trì hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Vương Kim Việt – Quyền Trưởng ban thi đua khen thưởng Tỉnh đã biểu dương thành phố Tuyên Quang ( cơ quan thường trực Khối giao ước thi đua các huyện, thành phố năm 2018) trong việc chuẩn bị chu đáo nội dung, hình thức, phương pháp sơ kết gắn với giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm. Để phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2018 tiếp tục trở thành động lực cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc. Đồng chí đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh cũng như của đơn vị mình để từ đó các phong trào thi đua tiếp tục lan rộng và tạo hiệu quả cao góp phần thắng lợi vào nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn. Trong đó cần đặc biệt quan tâm trú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng bền vững, nhất là các điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân là người lao động trực tiếp./.

                                                                                                              Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT – TH thành phố)
 
Lượt xem: 217 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: