Thành phố Tuyên Quang: Quyết liệt trong công tác thu ngân sách
Thứ Năm, ngày 9 tháng 8 năm 2018 - 9:15
Trong điều kiện chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018 tăng so với năm 2017, nợ thuế của các doanh nghiệp cao, thành phố Tuyên Quang đã đề ra rất nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt thu ngân sách theo đúng dự toán được giao.

 

Cán bộ Đội thuế phường Phan Thiết kiểm tra các thủ tục hành chính được niêm yết tại đơn vị

        Năm nay, chỉ tiêu thu ngân sách của thành phố Tuyên Quang do tỉnh giao là 407 tỷ đồng; thành phố phấn đấu thu trên địa bàn đạt 412 tỷ đồng. Theo đánh giá của Chi cục thuế thành phố, năm nay, tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, một số doanh nghiệp có mức nợ thuế lớn, kéo dài mà chưa có biện pháp để thu nợ dứt điểm; cũng có doanh nghiệp cố tình chiếm dụng tiền thuế, khó khăn nữa là chủ doanh nghiệp đang nợ thuế vẫn có thể thành lập doanh nghiệp khác theo luật. Trong khi đó chế tài xử lý các doanh nghiệp nợ thuế chưa thực sự nghiêm, nợ thuế tính đến tháng 6 năm nay là trên 54 tỷ đồng. Để xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách, từ đầu tháng 5 đến nay, thành phố đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực thế của công tác này, phân tích cặn kẽ các nguyên nhân, đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện các giải pháp thu đến cuối năm;Và họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố. Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố. Đến hết tháng 6, Ban chỉ đạo đã đôn đốc thu hồi được 9,7 tỷ đồng, đạt trên 17% tổng số tiền nợ đọng. Trong đó có 4,7 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế, 5 tỷ đồng tiền thuê đất; tổ chức kiểm tra, rà soát đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, yêu cầu kê khai bổ sung đầy đủ nghĩa vụ thuế, chống thất thu thuế…
        Ông Tạ Văn Tuấn, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thuế thành phố cho biết, năm 2018 là năm rất quan trọng của công tác thu ngân sách, bởi phấn đấu hoàn thành thu ngân sách không những là kết quả riêng của năm mà còn có ý nghĩa cho cả nhiệm kỳ, là tiền đề phân kỳ cho cả năm 2019, 2020, để đến hết nhiệm kỳ 2015-2020, thu ngân sách đạt 500 tỷ đồng theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đã đề ra. Do đó mà từ nay đến cuối năm, để thu trên 210 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2018, Chi cục Thuế thành phố sẽ có nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác thu thuế, trong đó tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chống thất thu thuế trên địa bàn. Đặc biệt là tăng cường rà soát, quản lý đối với các hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản, xây dựng và vận tải…

Thành phố sẽ tập trung rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn để đưa vào quản lý thuế

         Đối với các xã, phường, công tác thu ngân sách năm nay có nhiều tích cực, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các xã, phường đều đạt trên 50% chỉ tiêu thu ngân sách, trong đó có một số địa phương đạt cao như Tân Quang, Tân Hà, đạt trên 60%. Trong quá trình thu, các xã, phường đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế thành phố để thực hiện công tác thu và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nộp thuế cũng như phổ biến các sắc thuế mới. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch UBND phường Tân Quang cho biết, là địa phương có mức khoán thu ngân sách lớn nhất so với các xã, phường khác trên địa bàn. Nhưng nhiều năm qua, công tác thu của phường luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, phường đã tự chủ được ngân sách trong vài năm trở lại đây. Năm nay, chỉ tiêu thu ngân sách của phường là gần 9,5 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, phường cũng đã xây dựng kế hoạch thu ngân sách cụ thể, tập trung rà soát toàn bộ tất cả các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn để tránh thất thu thuế. Đồng thời, từ tháng 4 năm nay, phường cũng triển khai thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân, rà soát, truy thu thuế đất phi nông nghiệp trên địa bàn, đến nay đã truy thu được 50% nợ thuế đất phi nông nghiệp. ..Theo yêu cầu của Chi cục Thuế thành phố, các xã, phường cần tập trung rà soát 3 khoản thu, gồm: Xây dựng cơ bản tư nhân; phương tiện vận tải; các hộ mới đăng ký kinh doanh; các hộ sản xuất kinh doanh có quy lớn để đưa vào quản lý và tăng thu.

                                                                                      Bài và ảnh: Bình Yên ( Đài TT- TH thành phố)
Lượt xem: 285 views

Tổng số: 244 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: