Hội nghị tập huấn nghiệp vụ biên soạn lịch sử, truyền thống
Thứ Năm, ngày 20 tháng 9 năm 2018 - 15:42
Sáng ngày 20/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ biên soạn lịch sử, truyền thống các cơ quan đơn vị. Đến dự có Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà – Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Hường - Trưởng bộ phận địa phương, Viện lịch sử Đảng, Học Viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Tạ Đức Tuyên - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 160 đại biểu là cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; thành viên Ban biên soạn lịch sử, truyền thống của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn Tỉnh.

        Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Tạ Đức Tuyên - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng đã được kiện toàn từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thành phố và các cơ quan ban, ngành; việc phân công cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn về lịch sử của địa phương của ngành đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm chú trọng. Chất lượng các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị từng bước nâng cao, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống của địa phương, của các cơ quan đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, Cán bộ làm công tác nghiên cứu lịch sử ở các cấp, các ngành còn nhiều hạn chế về nghiệp vụ và kinh nghiệm trong công tác biên soạn do kiêm nghiệm công tác. Do vậy, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu, các đại biểu tham dự Hội nghị cần tiếp thu nghiêm túc các nội dung được truyền đạt tại hội nghị tập huấn để nắm được những kiến thức, kỹ năng nghiên cứu, quy trình, thủ tục triển khai biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của từng địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm của người làm công tác biên soạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ thị Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18 tháng 1 năm 2018 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

Hội nghị Tập huấn biên soạn lịch sử, truyền thống 

       Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hà – Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp trình bày kỹ năng nghiên cứu, biên soạn về xây dựng thuyết minh, kế hoạch nghiên cứu một công trình lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử Ban, ngành đoàn thể; Phương pháp xây dựng đề cương một công trình lịch sử; Công tác sưu tầm, xử lý tài liệu phục vụ nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử Ban ngành đoàn thể. Đây là những nội dung quan trọng, nhằm trang bị các kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác sưu tầm, biên soạn, lịch sử có thêm kiến thức và phương pháp để làm tốt hơn công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới./.

 

                                                                                                                   Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT - TH thành phố)

 


 
Lượt xem: 163 views

Tổng số: 244 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: