Nghiệm thu đề tài nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính công
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 9 năm 2018 - 14:10
Chiều ngày 27-9, tại Sở Khoa học và công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh “ Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính công ở tỉnh Tuyên Quang”.

       Đề tài được thực hiện từ tháng 11-2016 đến tháng 11-2018 do đồng chí Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang làm chủ nhiệm đề tài.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang trình bày kết quả thực hiện đề tài.

      Đề tài đã đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính công, gồm: Giải pháp nâng cao chất lượng các kế hoạch tài chính - ngân sách trung hạn và hàng năm, UBND tỉnh cần thành lập Tổ công tác xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, giám sát của HĐND tỉnh cùng với nâng cao nhận thức, năng lực của các cấp, các ngành trong đổi mới phương pháp lập kế hoạch...Giải pháp tăng cường mức độ toàn diện và minh bạch của ngân sách địa phương cần bổ sung các quy định mới về công khai các cấp ngân sách và các đơn vị dự toán; Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư cần hướng dẫn các sở, ngành và cấp huyện, xã triển khai thực hiện tốt công tác báo cáo đúng quy định và có chế độ xử lý thỏa đáng nếu không thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo và cập nhật thông tin…Các giải pháp còn lại là giải pháp tăng cường quản lý hiệu quả hoạt động và trách nhiệm giải trình; tăng cường kiểm tra, nâng cao năng lực của các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung; mở rộng phạm vi, chất lượng kiểm toán Nhà nước, tăng cường năng lực giám sát của HĐND các cấp. Các giải pháp có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nói riêng và tài chính công nói chung giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Tuyên Quang.
        Đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá đạt loại xuất sắc.
 

                                                                                                                                                       Theo TQĐT
Lượt xem: 217 views

Tổng số: 244 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: