Tổ chức Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 tại cơ sở.
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 9 năm 2018 - 16:5
Từ ngày 27/9/2018 đến ngày 05/10/2018, thành phố Tuyên Quang tổ chức Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 tại cơ sở.

   Thành phố Tuyên Quang đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ năm 1991; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 1999, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 1995; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2013. Từ đó đến nay thành phố luôn duy trì vững chắc kết quả đã đạt được. Năm 2017, thành phố Tuyên Quang đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 13/13 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 10/13 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 (03/13 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2); 13/13 xã, phường đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Năm 2018, để tiếp tục phát huy kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã đạt được, thành phố luôn chú trọng, đảm bảo thực hiện tốt, đầy đủ các điều kiện cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ như: Đội ngũ giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học... Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Nhằm đánh giá đúng chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và chuẩn bị tốt, đầy đủ nội dung, thủ tục công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018, thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo UBND các xã, phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 từ ngày 01/8/2018.

Từ ngày 27/9/2018, thành phố Tuyên Quang tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 của 13/13 xã, phường gồm các nội dung: Kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ theo các mức độ; đối chiếu với kết quả, số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Kiểm tra thực tế kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và các điều kiện dạy học (cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; chất lượng giáo dục; đội ngũ giáo viên...). Dự giờ, khảo sát chất lượng dạy học; kiểm tra, đối chiếu thông tin trong phiếu điều tra và sổ theo dõi phổ cập tại một số hộ gia đình. 
Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở.

Việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 05/10/2018. Thành phố sẽ thực hiện lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 trong tháng 10/2018./.

Tin, bài: Phòng GD&ĐT thành phố.

 
Lượt xem: 210 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: