Ban thường vụ Thành ủy Tuyên Quang làm việc với Sở Tài chính Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 5 tháng 10 năm 2018 - 22:23
Chiều ngày 5/10, Ban thường vụ Thành ủy đã có buổi làm việc với Sở tài chính Tuyên Quang về công tác quản lý Tài chính ngân sách địa phương năm 2018 và Dự toán ngân sách thành phố năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Dung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính. Dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố;Tô Hoàng Linh - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo Sở Tài chính, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở Tài chính và thành phố Tuyên Quang.

      Thực hiện Kế hoạch số 15 ngày 17/6/2016 của Ban thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả thu, chi ngân sách trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Thời gian qua công tác thu, chi ngân sách đã được cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị của thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả. Hiện thành phố có 74 đơn vị dự toán trực thuộc, trong đó 6 đơn vị quản lý nhà nước; 47 đơn vị sự nghiệp giáo dục; 8 đơn vị sự nghiệp khác và 13 xã, phường. Năm 2018, thành phố Tuyên Quang được Tỉnh giao thu ngân sách trên 608 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa 407 tỷ đồng; thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên 201 tỷ đồng. Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2018, thành phố đã thu được trên 476 tỷ đồng, đạt 77,6% kế hoạch thành phố giao và đạt 78,2% kế hoạch tỉnh giao. Một số khoản thu cơ bản đạt kế hoạch so với dự toán giao như: Thuế thu nhập cá nhân đạt 82,1% ( tăng 24,1% so với cùng kỳ); Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 238,3% ; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 79,2%... Tuy nhiên một số khoản thu đạt thấp như: thu từ kinh tế ngoài quốc doanh đạt 58,8%; lệ phí trước bạ đạt 70%... nguyên nhân do một số doanh nghiệp gặp khó khăn vè tài chính, hoạt động không hiệu quả, một số người nộp thuế chưa tự giác chấp hành thuế theo quy định. Bên cạnh đó công tác chi ngân sách được các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm theo các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban thường vụ Thành ủy Tuyên Quang làm việc với Lãnh đạo Sở Tài chính Tuyên Quang

 

            Đ/c Lê Thị Kim Dung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang

                    Đ/c Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính chủ trì buổi làm việc

      Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020 đòi hỏi phải huy động và bố trí nguồn lực rất lớn. Vì vậy, tại buổi làm việc, thành phố Tuyên Quang đã đề xuất, kiến nghị với Sở Tài chính là cơ quan quản lý chuyên môn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước tăng cường hỗ trợ chuyên môn để trình với Ủy ban nhân dân Tỉnh điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư giai đoạn 2018-2020 cho thành phố đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm xây dựng thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020; Bổ sung vốn kế hoạch trung hạn và bố trí cấp đủ vốn cho Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, nâng định mức chi thường xuyên cho các đơn vị, nhất là đơn vị trường học; bổ sung kinh phí thực hiện dịch vụ công ích, công cộng; xem xét hỗ trợ kinh phí dự toán năm 2019 cho thành phố…Thay mặt lãnh đạo Sở tài chính đồng chí Hà Trung Kiên – Giám đốc Sở Tài chính đã đánh giá cao công tác quản lý thu, chi tài chính ngân sách địa phương của thành phố Tuyên Quang, nhất là công tác khai thác, quản lý các nguồn thu ngân sách nhà nước. Đồng thời cũng đã giải đáp, chia sẻ với những khó khăn của thành phố trong công tác thực hiện quản lý thu, chi ngân sách địa phương năm 2018. Đồng chí cũng giao cho lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp để bố trí kịp thời nguồn vốn ngân sách cho  thành phố Tuyên Quang.

Đ/c Lê Thị Kim Dung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy tiếp thu ý kiến và kết luận buổi làm việc 

       Kết luận buổi làm việc Bí thư Thành ủy- Lê Thi Kim Dung đã tiếp thu và cảm ơn các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Sở Tài chính, các phòng ban chuyên môn, đồng chí cũng mong muốn Sở tài chính tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện cho thành phố Tuyên Quang thực hiện tốt công tác quản lý, thu chi ngân sách địa phương . Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các phòng ban, chuyên môn của thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt công tác quản lý, thu chi tài chính trong thời gian tới./.

 

                                                                              Tin và ảnh: Thanh Xuân – Thu Trinh ( Đài TT – TH thành phố)

 

 

 

 
Lượt xem: 235 views

Tổng số: 244 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: