Hội nghị ký giao ước thi đua thực hiện phong trào :Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy: giai đoạn 2018-2023
Thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2018 - 22:0
Công an thành phố Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua thực hiện phong trào: Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy: giai đoạn 2018-2023.

      Trong giai đoạn 2018-2023, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố và Công an các xã, phường đã thống nhất và ký giao ước thi đua với 6 nội dung trọng tâm: Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 04/CT ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “ Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) của Đảng về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi đơn vị xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ công tác của từng đơn vị; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức tọa đàm về thực hiện phong trào “ Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”; duy trì diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; hàng năm phấn đấu có 98% cán bộ, đảng viên hoàn thanh nhiệm vụ, trong đó có 80% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Hội nghị ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “ Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2018-2023

       Việc tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đội nghiệp vụ Công an thành phố và Công an các xã, phường thực hiện phong trào “ Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2018-2023, nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho từng cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Tuyên Quang về nội dung và ý nghĩa thực tiễn về Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Đại diện các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường ký giao ước thi đua

thực hiện phong trào “ Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2018-2023

 

                                                                                                     Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT – TH thành phố)

 


 
Lượt xem: 204 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: