Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên quan
Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018 - 13:42
Ngày 13-11, Công an thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về Luật Quản lý, sử dụng vú khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên quan cho toàn bộ cán bộ, chiến sỹ các đội nghiệp vụ, công an của 7 phường và Công an xã Đội Cấn.

      Tại lớp bồi dưỡng, các cán bộ, chiến sỹ được quán triệt, học tập các nội dung của: Nghị định 79 ngày 16-5-2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư 16 ngày 15-5-2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư 17 ngày 15-5-2018 quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; các quy định của pháp luật liên quan đến quy trình quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong thi hành công vụ của cán bộ chiến sỹ và các hành vi cản trở, không chấp hành hoặc chống người thi hành công vụ; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn vướng mắc tồn tại và hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và viết bài thu hoạch sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng.

Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên quan

      Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ nắm vững và áp dụng đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên quan để triển khai, thực hiện, góp phân nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong tình hình hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới./.

 

 

                                                                                        Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT – TH thành phố)
 
Lượt xem: 196 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: