Hội nghị tâp huấn công tác quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Thứ Hai, ngày 26 tháng 11 năm 2018 - 13:38
Sáng 22/11, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Tuyên Quang đã tổ chức tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND tthành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và phát biểu chỉ đạo.

        Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là: sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021 - 2030…

Hội nghị tâp huấn công tác quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

       Tại buổi tập huấn, đại biểu được các báo cáo viên trang bị những kiến thức cơ bản về công tác quản lý và phương pháp lập bảng kê ghi phiếu hộ gia đình. Đây là một công việc rất quan trọng, vì thu thập chính xác và đầy đủ thông tin hộ gia đình sẽ góp phần để Cấp ủy, chính quyền thành phố nắm bắt chính xác tình hình kinh tế - xã hội của từng địa bàn, từ đó có những giải pháp hữu hiệu trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.....Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Phó  Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Tuyên Quang yêu cầu: các đại biểu tham dự tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chế độ giờ giấc, tập trung nghiên cứu, nắm vững các bước kê khai biểu mẩu, biết ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019 để về triển khai thực hiện tại địa phương đạt kết quả tốt nhất./.

 

 

                                                                                                             Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT – TH thành phố)
 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: