Khai mạc kỳ họp thứ 7- HĐND thành phố khóa XXI, (nhiệm kỳ 2016-2021)
Thứ Tư, ngày 26 tháng 12 năm 2018 - 18:2
Sáng ngày 26/12, HĐND thành phố khóa XXI (nhiệm kỳ 2016-2021) khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng anh ninh năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác của thành phố. Dự họp có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo Ban dân tộc, ban pháp chế tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Tuyên Quang. Các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Thị Thành Chung, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Phan Thị Mỹ Bình, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp.

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XXI ( Nhiệm kỳ 2016-2021)

       Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ, năm 2018, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX. Với sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc cùng cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc toàn thành phố; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự đổi mới trong điều hành của cả hệ thống chính trị, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phần lớn các chỉ tiêu đã đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu như giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội, thu ngân sách, số lượt khách du lịch và doanh thu xã hội từ du lịch đều tăng so với năm 2017; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Kết quả đạt được trong năm 2018 đã góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ và lộ trình thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 19 đã đề ra.
      Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Đình Trung, kỳ họp đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019. Theo đó, năm 2018, thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt trên 11,5%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 6.800 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 10.200 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 418 tỷ đồng, đạt gần 102% kế hoạch; Doanh thu xã hội từ du lịch đạt 527 tỷ đồng, đạt hơn 115% kế hoạch; Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người/năm; Trong năm, thành phố cũng đã giải quyết việc làm cho trên 3.100 người, đạt 130% kế hoạch; Tỷ lệ giảm nghèo giảm từ 1,63% xuống còn 1,01%; 2 xã còn lại của thành phố là Thái Long và Đội Cấn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, hiện đang hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Công tác xây dựng và phát triển đô thị tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh; Lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần trực tiếp vào công tác an sinh xã hội của thành phố.

Các đồng chí thường trực HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp


       Kỳ họp đã nghe các báo cáo về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân về tình hành chấp hành pháp luật và hoạt động công tác kiểm sát năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố về công tác xét xử năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ nâm 2019; Báo cáo của Chi cục thi hành án thành phố về kết quả thi hành án dân sự; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; Báo cáo giám sát của HĐND thành phố về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XXI; Thông báo của UB Mặt trận tổ quốc thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019...
      Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố. Đồng chí nêu rõ, kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố được tổ chức vào thời điểm các Nghị quyết kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh được thông qua với nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách quan trọng, làm cơ sở để HĐND thành phố triển khai nhiệm vụ cho năm 2019 và những năm tiếp theo. Nhấn mạnh năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020, đồng chí yêu cầu, bên cạnh những thuận lợi và khó khăn, thách thức, HĐND thành phố phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh. Trên cơ sở mục tiêu, định hướng phát triển đã được Ban Thường vụ Thành ủy xác định, bàn và quyết nghị các chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tập trung vào các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, nhất là hoàn thành thu ngân sách nội địa; tổng hợp báo cáo đánh giá thực hiện phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; các Kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội đã đề ra. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2020, định hướng đến nam 2030; Phối hợp với các sở, ngành tham mưu với UBND tỉnh để thực hiện giải pháp hoàn thiện các tiêu chí về đô thị tại khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố theo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang; Lập Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, huy động mọi người lực đầu tư, xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II vào năm 2020…. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ, tại kỳ họp này, HĐND thành phố tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do HĐND thành phố bầu. Đây là dịp để mỗi đại biểu HĐND thành phố có sự nhìn lại chính mình, xem mình đã làm được gì, đã đóng góp ra sao, những gì chưa làm được . Đồng thời việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp mỗi người hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm của mình, có động lực, có sự đánh giá, hoàn thiện bản thân. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND thành phố phát huy trách nhiệm trước của tri và nhân dân, công tâm, khách quan trong việc bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ thể hiện sự ghi nhận, động viên, khích lệ, đồng thời cũng là sự đánh giá đối với những cán bộ còn hạn chế để kịp thời sửa chữa, khắc phục, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu tín nhiệm với những người do HĐND thành phố bầu


         Tại kỳ họp, kỳ họp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do HĐND thành phố bầu được thực hiện với 19 người, gồm Chủ tịch HĐND thành phố, các Phó chủ tịch HĐND thành phố, trưởng các ban HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, các phó chủ tịch UBND thành phố, các ủy viên UBND thành phố. Mức lấy phiếu tín nhiệm ở 3 mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được HĐND thành thông qua đối với 19 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu......

                                                                                                                     Tin và ảnh: Bình Yên ( Đài TT -TH thành phố)
Lượt xem: 190 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: