Thái Long và Đội Cấn hoàn thành 19/19 tiêu chí Nông thôn mới
Thứ Năm, ngày 20 tháng 12 năm 2018 - 21:13
Tính đến thời điểm hiện tại, 2 xã Thái Long và Đội Cấn đã hoàn thành các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Đây là 2 xã cuối cùng của thành phố về đích chương trình.

 

Các thành viên BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thành phố

thẩm định các tiêu chí NTM của xã Đội Cấn

Theo Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố, hiện thành phố đã hoàn thành việc đánh giá, thẩm định các tiêu chí Nông thôn mới của 2 xã trên và đang hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét, công nhận xã Thái Long và xã Đội Cấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Trong quá trình triển khai thực hiện, cả Thái Long và Đội Cấn đều gặp những khó khăn nhất định do đây là 2 xã thuần nông của thành phố, cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ, trình độ dân trí chưa cao, nguồn lực để thực hiện chương trình không lớn. Tuy nhiên, do có sự chỉ đạo tích cực từ cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc, đóng góp tiền của công sức của nhân dân kết hợp với các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, các tiêu chí của chương trình, đặc biệt là các tiêu chí khó dần được giải quyết. Trong đó, riêng năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả huy động đóng góp từ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được số tiền là trên 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ cho xã Thái Long: 134 triệu; xã Đội Cấn: 1.990 triệu đồng để thực hiện các tiêu chí về nhà ở dân cư, tiêuu chí môi trường và một số công trình hạ tầng nông thôn. Các cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên toàn địa bàn thành phố cũng đã đóng góp hỗ trợ 2 xã số tiền gần 634 triệu đồng; Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường và quản lý đô thị ủng hộ 15 xe chở rác cho xã Thái Long đảm bảo thực hiện tiêu chí về Môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới; Nhân dân cũng đã đóng góp ngày công lao động thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn xóm; xây dựng đường bê tông xi măng ngõ thôn, xóm; làm cống rãnh thoát nước. Nhân dân xã Thái Long đã đóng góp lắp đặt đèn chiếu sáng tại 5 tuyến đường thôn, xóm; Điện lực thành phố hỗ trợ xã Đội Cấn lắp đặt đèn chiếu sáng tại tuyến đường thôn Khe Cua 1... Kết quả này đã góp phần giúp bộ mặt nông thôn từng bước có những thay đổi căn bản, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.. Việc hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới ở Thái Long và Đội Cấn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố, nhất là mục tiêu trở thành đô thị loại II vào năm 2020./.


                                                                          Tin và ảnh: Bình Yên ( Đài TT – TH thành phố)

 
Lượt xem: 122 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: