Thành phố Tuyên Quang phát động phong trào thi đua năm 2019
Thứ Ba, ngày 12 tháng 2 năm 2019 - 21:59
Chiều ngày 11/2, UBND Thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Lễ phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2019.Tới dự có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể; cơ quan, đơn vị; Lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thành phố.

     Năm 2018, thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó, có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch , như: thu ngân sách đạt trên 424 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất đạt 11,53%. Trong đó, giá trị sản xuất ngành dịch vụ 8.243 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 9.787 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 3.170 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,01%; Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị được chú trọng, hạ tầng cơ sở tiếp tục được đầu tư, xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại theo tiêu chí đô thị loại II; Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được các địa phương, đơn vị hưởng ứng tích cực góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, xây dựng môi trường công sở văn minh, đời sống tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương.

       Phát động thi đua năm 2019, đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh: năm 2019 là năm thứ tư thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố. Do đó, đồng chí yêu cầu: các phòng ban chuyên môn, cơ quan đơn vị xã, phường căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Trong đó tập trung các giải pháp nhằm hoàn thành thu ngân sách nội địa năm 2019; Triển khai thực hiện có hiệu quả Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030; Phối hợp với các Sở, ngành tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện các giải pháp hoàn thiện các tiêu chí về đô thị tại khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố theo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức công bố theo Đề án được duyệt; hoàn thành và triển khai thực hiện đề án sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố; Lập Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực tuộc tỉnh Tuyên Quang trình Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tuyên Quang năm 2019; huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội. Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của thành phố trong năm 2019.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy chứng kiến các khối ký giao ước thi đua năm 2019

     Ngay tại lễ phát động, đại diện các cơ quan, đoàn thể và xã, phường trên địa bàn đã ký cam kết thi đua thể hiện quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực nhằm hoàn thành mọi chỉ tiêu đề ra, góp phần xây dựng thành phố Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.

 

                                                                                                             Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT- TH thành phố)


 
Lượt xem: 281 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: