HĐND thành phố Tuyên Quang tổ chức kỳ họp (bất thường) Thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thành phố
Thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2019 - 22:55
Chiều ngày 11/3, Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang (khóa XXI), nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Nghị quyết điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Lãnh đạo các Ban hội đồng nhân dân Tỉnh; Lãnh đạo sở Nội vụ; các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; Lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thành phố.

       Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang nhấn mạnh: Việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố có ý nghĩa hết sức quan trọng trọng sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố, làm cơ sở cho việc đầu tư, xây dựng phát triển không gian đô thị theo quy hoạch chung của thành phố Tuyên Quang, xây dựng thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Để kỳ họp diễn ra đúng luật và đảm bảo chất lượng, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tham dự Kỳ họp phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào dự thảo nghị quyết, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Các đại biểu Tỉnh và thành phố dự Kỳ họp bất thường Thông qua nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thành phố

       Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tờ trình của UBND thành phố về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố và thành lập các phường thuộc thành phố Tuyên Quang, báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của các xã Kim Phú, Phú Lâm, thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang.

Các đồng chí Thường trực hội đồng nhân dân thành phố Chủ tọa Kỳ họp

       Để tạo điều kiện cho thành phố phát triển toàn diện, xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa thể dục, thể thao; giáo dục; khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ của tỉnh Tuyên Quang và là vùng trung gian kết nối khu vực phát triển ở đồng bằng và vùng duyên hải Đông Bắc bộ…Xuất phát từ yêu cầu thực tế, việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu về phát triển không gian đô thị theo quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở, 7 phường, 6 xã hiện hữu, thành phố Tuyên Quang sẽ mở rộng thêm xã Phú Lâm, Kim Phú và thị trấn Tân Bình và phương án thành lập thêm phường mới là: Mỹ Lâm và phường Đội Cấn. Theo đó, việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Tuyên Quang thêm 65,32 km2 gồm: 19,29km2 diện tích tự nhiên và dân số 12.832 người của xã Kim Phú; 37,99km2 diện tích tự nhiên và dân số 10.598 người của xã Phú Lâm; 8,04km2 diện tích tự nhiên và dân số 5.971 người của thị trấn Tân Bình của huyện Yên Sơn về thành phố Tuyên Quang quản lý. Thành lập phường Đội Cấn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Đội Cấn và thị trấn Tân Bình; thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở toàn bộ 12 thôn của xã Phú Lâm và thành lập phường An Tường trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã An Tường hiện có. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường, thành phố Tuyên Quang có diện tích tự nhiên 184,38 km2, dân số 186 nghìn người và có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc gồm 10 phường là Tân Quang, Phan Thiết, Minh Xuân, Tân Hà, Ỷ La, Nông Tiến, Hưng Thành, An Tường, Mỹ Lâm và 5 xã Tràng Đà, Lưỡng Vượng, Thái Long, An Khang và xã Kim Phú. Kết quả lấy ý kiến cử tri điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang tại xã Phú Lâm, Kim Phú, thị trấn Tân Bình của huyện Yên Sơn và xã Đội Cấn thành phố Tuyên Quang có 20.205/20.580 cử tri tham gia bỏ phiếu, Số cử tri đồng ý với việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành phố phường thuộc thành phố Tuyên Quang là 18.419 người, đạt tỷ lệ 91,16%.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang


       Dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy  khẳng định: Kỳ họp lần này có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận để biểu quyết thông qua Nghị quyết thông qua Tờ trình số 37/TTr-UBND, ngày 05/03/2019 của UBND thành phố về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. Theo đó thành phố Tuyên Quang sẽ được mở rộng về phía Tây và phía Nam, bao gồm diện tích tự nhiên của các xã Kim Phú, Phú Lâm, thị trấn Tân Bình; quy mô diện tích tự nhiên (tăng 1,6 lần), dân số (tăng 1,93 lần). Sau khi mở rộng địa giới hành chính, sẽ mở ra nhiều tiềm năng, cơ hội, không gian, tạo tiền đề, nền tảng để thành phố phát triển đồng bộ, toàn diện, nhanh và bền vững hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn thách thức đặt ra, quy mô diện tích, dân số, đơn vị hành chính tăng lên, điều kiện địa lý, dân cư, tập quán sinh sống của mỗi vùng dân cư khác nhau, kết cấu hạ tầng kinh tế còn nhiều khó khăn…Do đó đồng chí đề nghị, các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu dân cử, tập trung tham gia ý kiến về các vấn đề trong tờ trình và Đề án của ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, ngay sau kỳ họp, các ban HĐND và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố làm tốt công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết được kỳ họp thông qua, tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trước cử tri và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình, cùng chung tay xây dựng thành phố Tuyên Quang ngày càng phát triển. Trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng nhân dân được tán thành, thông qua tại Kỳ họp, Ủy ban nhân dân thành phố tập trung hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thấy được quyền lợi chính đáng, tin tưởng, phấn khởi, tham gia tích cực các nhiệm vụ, tạo sự quyết tâm cao trong Đảng bộ và nhân dân.
        

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố


       Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI đã hoàn thành nội dung kỳ họp, 100% đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyêt. về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên quang và thành lập phường thuộc thành phố....Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư thường trực thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao sự làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND thành phố và các cơ quan liên quan góp phần làm nên thành công của Kỳ họp. Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND thành phố, các phòng ban chuyên môn của thành phố khẩn trương hoàn chỉnh  bổ xung những nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã tham gia tại kỳ họp; hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thiết thực, hiệu quả.

 

 

                                                                                                    Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT – TH thành phố)

 

 

 


 
Lượt xem: 233 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: